19 Σεπ 2012

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

                        
                                                                                           Σαλαμίνα  17/9/2012
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: 1) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
           2) Γ.Γραμματέα ΥΠΕΚΑ           
           3) Γ.Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής
           4) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων
           5) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελ. Συν. Πειραιά
           6) Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
          
Κοιν.: 1) Επιθεωρητή Μεταλλείων Ν. Ελλάδος (ΥΠΕΚΑ)
           2) Δ/νση Δασών Πειραιά
           3) Δασαρχείο Πειραιά
           4) Δασονομείο Σαλαμίνας
          
Θέμα: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ  ΛΑΤΟΜΕΙΟ
          ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΓΟΥΒΑ-ΜΠΑΤΣΙ”, ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΚΑ, με την υπ΄ αριθ. ΕΜΝΕ/Φ11.3.5Ψ/1/4756/24-11-2011 Απόφασή του,  επέβαλε την προσωρινή απαγόρευση εξορυκτικών εργασιών στο εν θέματι λατομείο εξαιτίας πολλαπλών σοβαρών παραβάσεων, που συνοπτικά συνίστανται στη μη ορθολογική εκμετάλλευση του λατομικού χώρου, στην παντελή απουσία  αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και στην έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Σύμφωνα με την Απόφαση, η απαγόρευση θα αρθεί μόνο εφόσον υποβληθούν και εγκριθούν νέα Τεχνική μελέτη και νέα Μ.Π.Ε.
Η διοικητική προσφυγή της εταιρίας για άρση της απαγόρευσης απορρίφτηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, η δε αίτηση αναστολής στα Διοικητικά δικαστήρια δεν ευοδώθηκε.  Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρ. 2516/2012 Απόφαση που ανακοινώθηκε στις 29-5-2012 επικύρωσε την απαγόρευση.
Συνεπώς από 29/5/2012 καμία εργασία εξόρυξης υλικού δεν επιτρέπεται στο λατομείο.
Η υποβληθείσα από την Εταιρία νέα Μ.Π.Ε. απορρίφθηκε με την υπ΄αριθ. Φ4363/2281/13-6-2012 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής, ο οποίος έθεσε όρους και προϋποθέσεις για τυχόν εκ νέου υποβολή.
Παρόλα αυτά, αψηφώντας τις επιπτώσεις και περιφρονώντας όλες τις Διοικητικές και Δικαστικές Αποφάσεις, η Εταιρία  εκμετάλλευσης του λατομείου συνεχίζει ακάθεκτη την δραστηριότητα της, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της.
Αφού λεηλάτησε το χώρο, αφήνοντας πίσω της γκρεμούς ύψους 150 μ. και χαράδρες βάθους 30 μ. συνεχίζει να κατατρώγει και την εντός της λατομικής ζώνης έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ΄ αριθ. 1450/7-7-2005 Απόφαση Γ.Γ.Π. Αττικής και για την οποία δεν υπάρχει σχετική έγκριση επέμβασης του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Με τις από 30-4-2012 και 18-7-2012 αυτοψίες και αναφορές του Δασονομείου Σαλαμίνας με τις οποίες διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες εξόρυξης συνεχίζονταν να πραγματοποιούνται και στην απαγορευμένη ως άνω αναδασωτέα έκταση, το Δασαρχείο Πειραιά εξέδωσε τα με αριθ. 2198/10-5-2012 και 3632/23-7-2012 έγγραφα που επιδόθηκαν στις 21-5-2012 και 26-7-2012 αντίστοιχα, με τα οποία απαγόρευε τις εργασίες εις την ως άνω αναδασωτέα έκταση.
Κατόπιν τούτου, η Ε.Μ.Ν.Ε., κατ΄εφαρμογή των όρων της απαγορευτικής Απόφασης, θα πρέπει να προβεί στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 8 του Ν.2702/99.
Εκατοντάδες βαρέα οχήματα μεγάλου μήκους και όγκου διακινούνται καθημερινά στο οδικό δίκτυο της πόλης μεταφέροντας το υλικό εκτός νησιού, με συνέπεια να καταπονούνται οι δρόμοι.
Η διακίνηση αυτή επιφέρει κυκλοφοριακό φόρτο και φόβο σε εποχούμενους, πεζούς και μαθητές επί καθημερινής βάσεως αφού διέρχονται έξω από τα σχολικά συγκροτήματα.
Η εμφάνιση συχνών βλαβών/διαρροών του υπόγειου δικτύου αγωγών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ με συνέπεια να πλημμυρίζουν τα υπόγεια και να διαβρώνονται τα θεμέλια των κτιρίων, δημιουργεί ερωτηματικά.
Με σοβαρή και επιστημονική εκτίμηση όλων των δεδομένων, το εναπομείναν συνολικό απολήψιμο υλικό στο χώρο της έγκρισης επέμβασης υπολογίζεται περίπου στους 1.000.000 τόνους.
Τούτο σημαίνει ότι με το σημερινό βαθμό εξόρυξης και μεταφοράς του υλικού έξω από το νησί, το απολήψιμο αυτό υλικό θα εξαντληθεί σε 1 το πολύ χρόνο από σήμερα.
Μετά, δεν θα υπάρχει χαλίκι ούτε για δείγμα.
Αντιθέτως, εάν η εξόρυξη του απολήψιμου αυτού υλικού περιορισθεί μόνο για τις ανάγκες του νησιού, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 6-7 χρόνια.
         Ευελπιστώ ότι, οι Προϊστάμενες Αρχές προς τις οποίες απευθύνεται τούτη η επιστολή-έκκληση, θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα ενεργήσουν τα δέοντα, ώστε να τεθεί επιτέλους τέλος στην ασυδοσία εκείνων που πληγώνουν και κατατρώγουν την σάρκα του νησιού, χωρίς κανένα σεβασμό στις ανειλημμένες τους υποχρεώσεις, τους νόμους, τις Αποφάσεις των Αρχών και προπάντων το περιβάλλον.


Αξιότιμε κε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Η με Αρ.Πρωτ. οικ 90368/1423/30-3-2006 Απόφασή σας, με την οποία εγκρίνατε την επέμβαση σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα στην εν θέματι περιοχή για ορθολογική λατομική εκμετάλλευση αδρανών υλικών, εξεδόθη κατόπιν της  ανεπιφύλακτης αποδοχής από την εγκρισιούχο Εταιρία (της οποίας καθολική διάδοχος είναι η τωρινή) των όρων και προϋποθέσεων που επιβάλατε.  
Με την βεβαιωμένη πλέον από τα αρμόδια κρατικά Όργανα διαπίστωση, ότι έχουν καταστρατηγηθεί οι όροι και οι περιορισμοί σύμφωνα με τους οποίους χορηγήσατε την έγκριση, καλείστε να προβείτε άμεσα στην επιβολή των διοικητικών μέτρων, όπως αυτά ρητά εξειδικεύονται στην Απόφαση.

Αξιότιμε κε Γενικέ Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
Η με αρ. Πρωτ. Δ10-Β/Φ.1.9/5297/715/12.3.2012 Απόφασή σας, με την οποία εγκρίνατε την Τεχνική Μελέτη εκμετάλλευσης του εν λόγω λατομείου, εκτιμώ ότι θα πρέπει να ανακληθεί διότι η ορθολογική συνέχιση της εκμετάλλευσης όπως αυτή περιγράφεται στην Μελέτη, δεν βασίζεται στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση του χώρου αλλά σε μία θεωρητική που συνεπάγεται την αλλαγή της νομικής υπόστασης της υφιστάμενης κατάστασης.
Αλλαγή όμως η οποία για να επέλθει, προϋποθέτει σωρεία εγκρίσεων άλλων συναρμόδιων φορέων όπως: επέκταση της λατομικής ζώνης, άρση του χαρακτηρισμού της αναδασωτέας έκτασης, νέα έγκριση επέμβασης, νέα δασονομική μελέτη και νέοι περιβαλλοντικοί όροι. Συνεπώς, η μη ύπαρξη όλων αυτών των προϋποθέσεων, αναμφίβολα καθιστά την εγκριθείσα Τεχνική Μελέτη ανεδαφική και πρώιμη.

 Αξιότιμε κε Γενικέ Γραμματέα Α.Δ. Αττικής,
Επειδή στα 23 συναπτά έτη λειτουργίας του λατομείου, δεν έχει υπάρξει καμία αποκατάσταση μέχρι σήμερα και επειδή συνήθως το μέλλον είναι ο καθρέπτης του παρελθόντος, καλείστε να επιβάλλετε στον εκμεταλλευτή του λατομείου την άμεση αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργία τεχνητών βαθμίδων στην οποία άλλωστε όφειλε να είχε προβεί σύμφωνα με την προηγούμενη Μ.Π.Ε., άνευ της οποίας να μην γίνει δεκτή στο μέλλον καμία αίτηση για έγκριση νέας ΜΠΕ.  
        Επιπροσθέτως, διερμηνεύοντας τις ανησυχίες σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας, καλείσθε όπως σε περίπτωση επαναλειτουργίας του λατομείου, τροποποιήσετε τους όρους σχετικά με τον προορισμό της ήδη πενιχρής ποσότητας αδρανών υλικών που έχει απομείνει προς εξόρυξη, έτσι ώστε αυτή να προορίζεται μόνο για τις ανάγκες του νησιού, ποσότητα η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τα ιδιωτικά και δημοτικά έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα,  ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του προϋπολογισμού των έργων σε βάρος των κατοίκων και του Δήμου, εξαιτίας του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς.

Αξιότιμε κε Αντιπεριφερειάρχα,
Καθόσον η αδειοδότηση της λειτουργίας όπως και η έγκριση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων της οποίας προΐσταστε και γνωστής ούσης της έμπρακτης  περιβαλλοντικής ευαισθησίας από την οποία διακατέχεστε, καλείστε να προβείτε εν πρώτοις στην άμεση σφράγιση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (σπαστηροτριβείου κ.α.) για όσο χρόνο η απαγόρευση εξορυκτικών εργασιών θα είναι σε ισχύ.

Αξιότιμε κε Επίτροπε,
Δεδομένης της ολιγωρίας που έχει επιδείξει ο Δήμος Σαλαμίνας σχετικά με την υστέρηση είσπραξης των λατομικών ανταποδοτικών τελών (τα 3 τελευταία χρόνια, ούτε 1 ευρώ δεν έχει εισρεύσει στο Ταμείο του Δήμου), καλείστε όπως επιμεληθείτε της κατά νόμο είσπραξης των βεβαιωμένων αυτών οφειλών που ανέρχονται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Όντες καθημερινά μάρτυρες της αμείωτης εξαγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας τα τελευταία 3 έτη, απορίας άξιον είναι πώς το βεβαιωθέν ποσό των ανταποδοτικών τελών έτους 2011 υπολείπεται του αντίστοιχου ποσού έτους 2010, και μάλιστα κάτω του ημίσεως.

Αξιότιμε κε Εισαγγελεύ,
Ως θεματοφύλακας της έννομης τάξης, παρακαλείσθε όπως αξιολογήσετε το περιεχόμενο αυτής της επιστολής και πράξετε τα καθ΄υμάς.

Μετά τιμής

Ισιδώρα Νάννου
Επικεφαλής Δημ.Παράταξης Δήμου Σαλαμίνας
Κάτοικος Σαλαμίνας, Μάνης 7, ΤΚ 18900
Τηλ/fax. 210-4651396    e-mail: info@roulanannou.gr