24 Αυγ 2013

Άνθρωποι ανάμεσα μας!


Παράδειγματα προς μίμηση…

Δεν υπάρχουν λόγια για το έργο των εθελοντών στα καθημερινά αλλά και έκτακτα περιστατικά για το νησί της Σαλαμίνας.

Δύσκολο το έργο όλων των εθελοντών, ειδικά υπό αυτές τις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες που βιώνουμε η Ελληνική κοινωνία.

Όταν κάποιοι από εμάς απολαμβάνουμε τον καφέ και το καλοκαιρινό θαλασσινό μπάνιο μας,  κάποιοι συνάνθρωποι μας εκτελούν σκοπιές πυροπροστασίας και άμεσες ενέργειες κατάσβεσης.

Η Σαλαμίνα των περίπου 40.000 κατοίκων έχει την τιμή να έχει στις υπηρεσίες της, πλέον, τρείς (3) εθελοντικές δυνάμεις. Σύλλογοι έτοιμοι για όλα, έτοιμοι για την άμεση ανταπόκριση τους σε κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Πραγματικά, υπάρχει άλλος παρόμοιος  τόπος στην Ελλάδα, που να έχει στις υπηρεσίες του τρεις εθελοντικές ομάδες;

Βέβαια, όπως είναι γνωστό στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν τριβές, διαφορές και κοινά σημεία. Δεν θα σταθούμε στα αρνητικά γεγονότα, αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά μόνο στα θετικά και στην ενημέρωση της κοινωνίας για το πολύ σημαντικό έργο των συλλόγων.

Όλοι μας μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτη τη σημαντική εθελοντική προσπάθεια, άμεσα ή έμμεσα, ενεργά ή  όχι!

Ονομαστικά παραθέτουμε τις οργανωμένες εθελοντικές ομάδες:
1. Δυνάμεις Εθελοντών Σαλαμίνας – Δ.Ε.Σ.
http://dinethel.wordpress.com/
Επικοινωνία: 697 227 6859


============================================================
2. Εθελοντικό Σώμα Σαλαμίνας Αντιμετώπισης Καταστροφών – Ε.Σ.Σ.Α.Κ.http://essaksalamina.blogspot.gr/
Επικοινωνία: 697 329 1695

============================================================

3. Όμιλος Φίλων του Δάσους , Εθελοντικό Κλιμάκιο Σαλαμίνας–Ο.Φ.Δ. 2 Δ.Α.Κ. http://salamina.ofd.gr/
Επικοινωνία: 698 641 4521
 ============================================================